Mapper danych

Za pomocą mappera danch zdefiniujesz ścieżki danych, bez kodowania!

Zaprojektuj połączenia danych:

  • za pomocą graficznego mapowania zaplanujesz dokładne przypisanie Twoich danych do właściwych pól,
  • w łatwy sposób, bez użycia ani jednej linijki kodu, zaprojektujesz jak powinna się odbywać wymiana informacji z jednego do kolejnego systemu,
  • Mapper danych Konektu to kompleksowe narzędzie nawet dla bardzo wymagających użytkowników!